PARTE HARTZAILEAREN DATUAK / DATOS DEL ASISTENTE
 
 
01. Izena / Nombre*
 
 
 
 
02. Abizena / Apellidos*
 
 
 
 
04. E-Mail*
 
 
 
 
05. Kargua / Cargo*
 
 
 
 
06. Erakundea / Organización*
 
 
 
 
07. IFK / CIF
 
 
 
 
08. Telefonoa / Teléfono*
 
 
 
 
ADIERAZI ZEIN SAIOTAN PARTE HARTUKO DUZUN/ INDICA EN QUE SESIÓN QUIERES PARTICIPAR
 
Saio guztiak Food4future ekitaldiaren barruan egingo dira / Todas las sesiones tendrán lugar dentro del evento Food4future
Tokia / Lugar: Stand Cluster Alimentación E524 (Bilbao Exhibiton Center)
Ordutegia / Horario: 13:00 a 14:00
 
Maiatzak 17: Elikadura katea-Digitalizazioa / 17 de mayo: Cadena alimentaria-Digitalización
 
 
Maiatzak 18: Elikadura-sistema seguruak eta iraunkorrak / 18 de mayo: Sistemas Alimentarios seguros y sostenibles
 
 
Maiatzak 19: Elikadura osasungarria / 19 de mayo: Alimentación Saludable
 
 
 
 
Innobasqueren Pribatutasun Politika irakurri dut eta onartzen dut / He leído y acepto la Política de Privacidad de Innobasque (*)*
 
 
Baimena ematen dut innobasquek komunikazioak (baita bitarteko elektronikoen bidez ere) jasotzeko / Consiento la recepción de comunicaciones (incluso por medios electrónicos) por parte de Innobasque (**)*
 
 
 

(*) El responsable del tratamiento de los datos es INNOBASQUE - AGENCIA VASCA DE LA INFORMACIÓN. La finalidad es la gestión de su participación en eventos organizados por Innobasque, gestión de sus datos de contacto para la participación y colaboración en proyectos que favorezcan e impulsen la innovación, gestión de consultas y solicitudes que nos remita, y envío de comunicaciones informativas. La legitimación se basa en la ejecución de nuestra relación contractual con usted, el interés legítimo de Innobasque, el cumplimiento de obligaciones legales o, cuando aplique, su consentimiento.
Podrá darse de baja en el servicio, retirar su consentimiento prestado u oponerse a la recepción de comunicaciones comerciales enviando un email a
lopd@innobasque.eus, dónde también podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad, en los términos previstos en la legislación aplicable. Para más información consulte el portal de privacidad de nuestra web: https://www.innobasque.eus/portal-de-privacidad/ .
Datuen tratamenduaren arduraduna INNOBASQUE-BERRIKUNTZAREN EUSKAL AGENTZIA da. Xedea da Innobasquek antolatutako ekitaldietako parte-hartzea kudeatzea, harremanetarako datuak kudeatzea berrikuntza sustatuko duten proiektuetan parte hartu eta laguntzeko, bidaltzen dizkiguzun kontsulta eta eskabideak kudeatzea eta informazio-jakinarazpenak bidaltzea. Legitimazioaren oinarriak dira zurekiko dugun kontratu-harremana, Innobasqueren interes legitimoa, lege-betebeharrak betetzea eta, hala dagokionean, zure baimena.
Zerbitzuan baja eman dezakezu, emandako baimena atzera bota dezakezu edo jakinarazpen komertzialak jasotzeari uko egin diezaiokezu; horretarako, mezu bat bidali behar duzu
lopd@innobasque.eus helbidera. Helbide horretan, halaber, zure datuak ikusteko, zuzentzeko, ezabatzeko, mugatzeko, aurkaratzeko eta lekualdatzeko eskubideak balia ditzakezu, legedia aplikagarrian aurreikusitako baldintzetan. Informazio gehiagorako, kontsultatu gure webguneko pribatutasun-ataria (jarri webgunerako esteka: https://www.innobasque.eus/portal-de-privacidad/).

 

(**) Innobasque puede dirigirse a miembros de sus organizaciones asociadas, por interés legítimo. / Innobasque erakunde bazkideetako pertsonei zuzendu ahal izango zaie, legezko interesen bidez.